Ο Dimitar Bechev, Κύριος Ερευνητής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δημοσίευσε στο BiEPAG την έκθεση με τίτλο “Green Power Politics: External Actors and Energy Transition in the Western Balkans” την οποία συνέγραψε από κοινού με την Tena Prelec και τον Νικόλαο Τζιφάκη.

Η τελική έκθεση του έργου Geopolitics of the Green Energy Transition του BiEPAG διερευνά το ρόλο της ΕΕ στην προώθηση της ενεργειακής μετάβασης στα Δυτικά Βαλκάνια. Παρά τη δέσμευση της ΕΕ για δράση για το κλίμα και την εκτεταμένη οικονομική υποστήριξη, η πρόοδος της περιοχής στην υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παραμένει αργή. Η μελέτη, η οποία βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη έρευνα και τρεις εμπεριστατωμένες μελέτες περιπτώσεων εξωτερικής επιρροής στον ενεργειακό τομέα, αποκαλύπτει την επιθυμία του κοινού για πράσινη μετάβαση, αλλά την έλλειψη ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις εξωτερικών παραγόντων όπως η Ρωσία, η Κίνα και η Τουρκία. Η ανάλυση υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο των τοπικών ελίτ στη διαμεσολάβηση της εξωτερικής επιρροής και αναδεικνύει τις διαφορές στις αντιλήψεις του κοινού.

Οι συστάσεις περιλαμβάνουν μια στοχευμένη εκστρατεία δημόσιας διπλωματίας, υποστήριξη των φορέων της κοινωνίας των πολιτών που υποστηρίζουν την πράσινη ενέργεια, διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, οικονομικά κίνητρα για την απελευθέρωση της αγοράς, αυξημένη διαφάνεια στις ξένες επενδύσεις και περιφερειακή συνεργασία για τη διασύνδεση των δικτύων και τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για διαφοροποιημένα μέτρα πολιτικής για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης και δίκαιης μετάβασης στην πράσινη ενέργεια στα Δυτικά Βαλκάνια.

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση στα Αγγλικά εδώ.

 

Μπορείτε να ακολουθήσετε το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Facebook και το X.