Το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει στην έρευνα του Centre for Liberal Strategies (CLS) της Σόφιας: «Think Tanks at a Crossroads».Σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της δράσης των δεξαμενών σκέψης σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και η συγγραφή συγκριτικού κειμένου πολιτικής. Την έρευνα για την Ελλάδα πραγματοποιούν ο ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Γιώργος Τζογόπουλος και η βοηθός ερευνήτρια Ντίνα Καρύδη. Τα αρχικά αποτελέσματα παρουσιάστηκαν από τον κ. Τζογόπουλο σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια στις 12 Απριλίου 2013. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εδώ.