Στη συζήτηση με θέμα “H Eργαλειοποίηση των Mεταναστών” στις 12 Μαΐου 2022 στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στις Βρυξέλλες, ο Δρ Emmanuel Comte, Eρευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, μίλησε για “Tις ψευδαισθήσεις και τους κινδύνους των περιοριστικών μεταναστευτικών πολιτικών”.

Υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές περιορισμού για τους μετανάστες χαμηλότερης ειδίκευσης έχουν δημιουργήσει την εξάρτηση προς τους στρατηγικούς γείτονες. Πρότεινε την ενίσχυση της έρευνας σχετικά με τους μηχανισμούς που έχουν καταστήσει τις πολιτικές περιορισμού την βασική επιλογή πολιτικής από την Ευρώπη. Μόνο μια τέτοια έρευνα μπορεί να επιτρέψει πιο ανοιχτές κοινωνίες που θα είναι ανθεκτικές στις εισροές μεταναστών.