Ο Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρ. Τριαντάφυλλος Καρατράντος, συμμετέχει στη Συμβουλευτική Ομάδα Ερευνητών Υψηλού Επιπέδου (Advisory Board of Researchers) για την έρευνα και την εξέλιξη της πολιτικής για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού που δημιούργησε το Δίκτυο Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση- Υποστήριξη Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Συμβουλευτική Ομάδα αποτελείται από 12 μέλη από όλη την Ευρώπη και μεταξύ αυτών οι Donatella della Porta, Peter Neumann, Rik Coolsaet και Beatrice de Graaf.

Μετά από πολλά χρόνια που το βάρος είχε πέσει στους επαγγελματίες πρώτης γραμμής η Ε.Ε. κάνει μία στροφή προς αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις και σχεδιάζουν πολιτικές για θέματα ριζοσπαστικοποίησης και βίαιου εξτρεμισμού. Είναι μία προσπάθεια να έρθει κοντά η έρευνα, τα δεδομένα και οι εκτιμήσεις με την πολιτική, τη στρατηγική και τις αποφάσεις.