Ο Μάνος Τσατσάνης, Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, συμμετείχε στη συγγραφή δύο συλλογικών τόμων  που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες ημέρες με θέμα τους μετασχηματισμούς της πολιτικής αντιπροσώπευσης στις δημοκρατίες της Νότιας Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής κατά την προηγούμενη δεκαετία των επάλληλων κρίσεων. Δίνεται έμφαση στην ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, σε νέες μορφές κινητοποίησης, στις συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ πολιτικών ελίτ και ψηφοφόρων, στις αντοχές των δημοκρατικών αξιών και στον αντίκτυπο ανάδυσης νέων πολιτικών παικτών και κομμάτων στα εθνικά κομματικά συστήματα.

Ο πρώτος έχει τίτλοPolitical Representation in Southern Europe and Latin America: Before and After the Great Recession and the Commodity Crisis“, εκδόσεις Routledge μαζί με τους André Freire, Mélany Barragán, Xavier Coller και Marco Lisi.

Ο δεύτερος έχει τίτλο “Political Representation and Citizenship in Portugal: From Crisis to Renewal”, εκδόσεις Rowman & Littlefield: Lexington Books, με τους Marco Lisi, André Freire.