Ποια πρέπει να είναι η ευρωπαϊκή πολιτική έναντι της Κίνας; Τι αναμένουμε στο μέλλον και τι μπορεί/πρέπει να κάνει η Ευρώπη προκειμένου να επιτύχει τα αποτελέσματα που επιθυμεί; Η Ana Krstinovska συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής “Η Κίνα στον Κόσμο” 2022 στο Βερολίνο και συζήτησε τα παραπάνω ζητήματα μαζί με εκπροσώπους του MERICS, του Synopsis και του SWP – το Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων και Ασφάλειας, στο πάνελ του Ευρωπαϊκού Διαλόγου που διοργάνωσε το German Marshall Fund.