Η Δρ Ευαγγελία Ψυχογιόπουλουκύρια ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠέλαβε μέρος στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης «Fake news and validation of information in social networks». Η συζήτηση έλαβε χώρα στις 12 Μαρτίου 2020 στο Κίεβο και διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκών Καινοτομιών  (AEIAgency of European Innovations). παρουσίαση της ΔρΨυχογιοπούλου με τίτλο «National court rulings on social media: The free speech dimension» έλαβε χώρα διαδικτυακάΒασίσθηκε στη μελέτη του ΕΛΙΑΜΕΠ στο πλαίσιο του έργου COMPACT για τις αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων που αφορούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.