Για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων μίλησε ο Μλεντάρ Φετά στο πλαίσιο ειδικών σεμιναρίων υπό τον τίτλο “Talk to the Trainees”, που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους ασκούμενούς του. Ο Φετά μίλησε διεξοδικά και για τα μέτρα πρόληψης εναντίον της ριζοσπαστικοποίησης στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας των χωρών της περιοχής.

Στο πρώτο μέρος της παρουσίασης, ο Φετά ανέλυσε την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ δίνοντας έμφαση στις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις, τις επιπτώσεις τους, τα υφιστάμενα προβλήματα και τις μελλοντικές προκλήσεις. Η παρουσίασή του εστίασε στις δυναμικές που δημιουργούνται πλέον ανάμεσα στην Ε.Ε και τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και στον πιθανό ρόλο τρίτων δυνάμεων στην περιοχή, όπως η Κίνα και η Ρωσία.

Στο δεύτερο μέρος, ο Φετά μίλησε για τη πρόκληση του βίαιου εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης που απαιτεί κοινή προσέγγιση στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας καθώς και της εφαρμογής του Κοινού Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας στα Δυτικά Βαλκάνια. Για το σκοπό αυτό παρουσιάστηκαν τα ευρήματα της εμπειρικής έρευνας, που διεξήχθη στη Βόρεια Μακεδονία από την ερευνητική ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου PAVE. Πιο συγκεκριμένα, ανέλυσε τους παράγοντες που ενισχύουν ή εμποδίζουν την ανθεκτικότητα της κοινότητας ενάντια στον βίαιο εξτρεμισμό, με βάση τα ευρήματα από την επιτόπια έρευνα στο Τέτοβο και το Κουμάνοβο.

Μετά την παρουσίαση ο λόγος δόθηκε στους ασκούμενους, προκειμένου να κάνουν ερωτήσεις, καθώς και να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν.