Η Έφη Φωκά, κύρια ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, παρουσίασε το άρθρο με θέμα ‘The Challenge of Pluralism in Orthodoxy’ κατά την διάρκεια του συνεδρίου «Πολιτική Ορθοδοξία και Ολοκληρωτισμός στη μετα-κομμουνιστική εποχή» στο Ελσίνκι.

Please find the Conference Programme here.

For further information about this Conference please see here.