Ο Καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, εθνικός εκπρόσωπος των πολιτών για την Ελλάδα στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, συμμετείχε στις εργασίες της Διάσκεψης στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, στις 25 και 26 Μαρτίου. Ως μέλος της Ομάδας Εργασίας για την Ευρώπη στον Κόσμο, Γ. Παγουλάτος συμμετείχε στις συζητήσεις για την τελική διαμόρφωση του κειμένου των προτάσεων που θα κατατεθούν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης. Κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια, ο Γ. Παγουλάτος παρουσίασε συνοπτικό απολογισμό των συνολικών δράσεων και εκδηλώσεων που έχουν διοργανωθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Διάσκεψης, όπως και αριθμό ιδεών και προτάσεων που έχουν κατατεθεί στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα της Διάσκεψης.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει διεξαγάγει σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων και έχει καταθέσει πολλές ιδέες και προτάσεις σχετικά με τη Διάσκεψη, μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Αριάν Κοντέλλη”, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η ίδρυση και καθοδήγηση της αυτόνομης ομάδας νέων “EU Youth Hub“. Για περισσότερες πληροφορίες για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, επισκεφθείτε το https://futureu.europa.eu/?locale=el.