Κατά την διάρκεια του Μαρτίου και του Απριλίου του 2021 έλαβε χώρα η πρώτη θεματική ενότητα των σεμιναρίων σχετικά με την Δημοσίευση Άρθρων σε Επιστημονικά περιοδικά στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου MIGREC με θέμα: «Τι να αναμένουμε: Κατανοώντας την Διεθνή Διαδικασία Δημοσίευσης σε Ακαδημαϊκά Περιοδικά». Επικεφαλής των σεμιναρίων από το ΕΛΙΑΜΕΠ ήταν ο Δρ. Ιωάννης Αρμακόλας και η Δρ. Julianne Funk, που είναι επίσης αρχισυντάκτες του ακαδημαϊκού περιοδικού Southeast European and Black Sea Studies (SEEBSS). Τα τέσσερα μέρη των σεμιναρίων έγιναν διαδικτυακά και τα παρακολούθησαν κυρίως μεταπτυχιακοί μαθητές, υποψήφιοι διδάκτορες και διδάσκοντες του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, αλλά και μέλη των ομάδων του MIGREC από το ELIAMEP και το SEERC. Ο απώτερος σκοπός αυτών των σεμιναρίων είναι η βελτίωση της κατανόησης των συμμετεχόντων σχετικά με την διαδικασίας δημοσίευσης σε εξέχοντα επιστημονικά περιοδικά.

Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίου Τύπου.