«Βόρεια Μακεδονία: Πολιτική και κοινωνία – Από την ανεξαρτησία στη Συμφωνία των Πρεσπών (1991-2019)» είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του Γιώργου Χρηστίδη, Ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, στο Πρόγραμμα ΝΑ Ευρώπης, που αναλύει μια σειρά από ζητήματα κεντρικής σημασίας για τη γειτονική μας χώρα και την πολιτική της φυσιογνωμία, καθώς αυτά αφορούν την ανεξαρτητοποίησή της το 1991, την εδραίωση του πολυκομματικού της συστήματος, καθώς και την πορεία των διεθνοτικών σχέσεων έως την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, τα βασικά ιδεολογικά χαρακτηριστικά και τις πολιτικές επιλογές των διαφόρων κυβερνήσεων της περιόδου υπό εξέταση, και τις επιπτώσεις τους για την κοινωνία. Η μελέτη κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιχειρεί να καλύψει ένα υπαρκτό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία, ενώ συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση μιας γειτονικής χώρας, με την οποία η Ελλάδας βιώνει, εδώ και τρεις δεκαετίες περίπου, μια αργή και επίπονη πορεία βελτίωσης των διμερών της σχέσεων.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο.