Η Έντα Γκέμη και ο Μπλεντάρ Φετά συνέταξαν την έκθεση του Δικτύου Ειδικών για τη Διεθνή Μετανάστευση του ΟΟΣΑ, που αναλύει τις εξελίξεις γύρω από το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα, στη διάρκεια του 2021.

Η εν λόγω εθνική έκθεση συμβάλλει καίρια στο έργο του ΟΟΣΑ και κυρίως, στη σύνταξη της ετήσιας βασικής έκθεσης του οργανισμού σχετικά με τις προβλέψεις του για  τη Διεθνή Μετανάστευση.

Η έκθεση για την Ελλάδα περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία για τις μεταναστευτικές ροές, για τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις πολιτικές για τη μετανάστευση και την ενσωμάτωση, καθώς επίσης πληροφορίες για τις συνεχιζόμενες συζητήσεις γύρω από σχετικά θέματα της μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά και για όσα ανακύπτουν.

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη έκθεση εδώ.