Ποια εργαλεία, τακτικές και αφηγήσεις χρησιμοποιεί η Κίνα για την προώθηση της ήπιας ισχύος της; Ποιοι είναι οι στόχοι που επιδιώκει να επιτύχει και σε ποιο βαθμό έχει καταφέρει να τους εκπληρώσει;

Η Ana Krstinovska δημοσίευσε μια ερευνητική μελέτη που καλύπτει όλα αυτά τα ερωτήματα για τη Βόρεια Μακεδονία. Η μελέτη, η οποία βασίζεται σε πρωτότυπη, εμπειρική έρευνα, παρέχει μια ολοκληρωμένη περιγραφή της κινεζικής έννοιας της ήπιας ισχύος και των πρακτικών συνεπειών της. Η δημοσίευση έγινε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Konrad Adenauer Foundation – Γραφείο Σκοπίων.

Μπορείτε να δείτε τη δημοσίευση εδώ.