Το Θερινό Σχολείο “Athens Summer School: Moving the EU forward” ήταν ένα εντατικό πρόγραμμα επτά ημερών. Κατά το 2015 με 2018, λάμβανε χώρα στις αρχές κάθε Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του Τμήματος. Συνολικά, 99 Έλληνες και ξένοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, απόφοιτοι, καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες. Κάθε χρόνο παραδίδονταν περισσότερες από 11 διαλέξεις (33 με 36 διδακτικές ώρες), προσφέροντας ολοκληρωμένη γνώση και επιμόρφωση, σχετικά με τις διαφορετικές πτυχές και επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, καθώς και τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στην μετά-κρίση εποχή. Μια κεντρική ομιλία γινόταν κάθε χρόνο από μια εξέχουσα προσωπικότητα των ευρωπαϊκών υποθέσεων, για να εξάψει το ενδιαφέρον των φοιτητών για τις διαλέξεις και να θέσει κύρια σημεία προβληματισμού. Ένα μήνα πριν την έναρξη του προγράμματος, οι συμμετέχοντες λάμβαναν το εγχειρίδιο “Athens Summer School Handbook”, το οποίο περιελάμβανε τα περιγράμματα των διαλέξεων, σχετική βιβλιογραφία για κάθε θεματικό άξονα, βιογραφικά των διδασκόντων, καθώς και πρακτικές πληροφορίες για τη ζωή στην Αθήνα.