Το ερευνητικό άρθρο του Erdi Öztürk, σε συνεργασία με την Başak Alpan, με τίτλο «Η Τουρκία και τα Βαλκάνια: Θέτοντας υπό Αμφισβήτηση τη Σχέση Εξευρωπαϊσμού/Αποευρωπαϊσμού», δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Southeast European and Black Sea Studies

Μπορείτε να βρείτε το άρθρο εδώ