Η Αν. Καθηγήτρια Ντία Αναγνώστου, Κύρια Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, εκλέχθηκε μέλος της 11μελούς Επιστημονικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) με θητεία 5 ετών. O FRA είναι το ανεξάρτητο κέντρο αναφοράς για την προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ. Αποστολή της Επιτροπής είναι να διασφαλίσει την επιστημονική ποιότητα της έρευνας και της τεκμηρίωσης που παράγει ο ΟΘΔ στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη.

Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση με την πλήρη σύνθεση των μελών εδώ.