Η Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημοσίευσε πρόσφατα τη μελέτη με τίτλο “Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και οι συνέπειές της για την ΕΕ”, την οποία συνέγραψε ο Nicholas Danforth, μαζί με τους Ilke ToygürFunda Tekin και Eduard Soler i Lecha. Η έκθεση εξετάζει το σημερινό αδιέξοδο στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, καθώς και τη συνολική δυναμική της χάραξης της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, τις σχέσεις της με τους ιστορικούς της συμμάχους και τις δυναμικές ισχύος στην περιοχή, και καταλήγει με μια προοπτική για το μέλλον και συστάσεις πολιτικής για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη. 

Μπορείτε να διαβάσετε τη μελέτη εδώ.