Στη Μπρατισλάβα έλαβε χώρα η εναρκτήρια εκδήλωση του διετούς προγράμματος EUact2-«Towards Democratic and Inclusive Europe: EP Elections and Active Citizens Participation and Contribution». Η εκδήλωση οργανώθηκε από τη GLOBSEC σε συνεργασία με το European Movement (EM) Ireland, το ΕΛΙΑΜΕΠ και το IDM, οι οποίοι θα συνεργαστούν στο πλαίσιο του Προγράμματος για την προώθηση ενός σταθερού ακτιβισμού των πολιτών, ώστε οι φωνές τους να εισακούονται κατά τη χάραξη πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη σκιά του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία, η εκδήλωση επικεντρώθηκε στη δημοκρατία σήμερα στην Ευρώπη. Οι ομιλητές συμπεριελάμβαναν τους Sebastian Schäffer, Διευθύνων Σύμβουλος, Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM), Noelle O Connell, Εκτελεστική Διευθύντρια, European Movement (EM) Ireland και τον Σπύρο Μπλαβούκο, Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αριάν Κοντέλλη, ΕΛΙΑΜΕΠ, οι οποίοι συμμετείχαν σε μια ζωηρή συζήτηση βασισμένη στις ακόλουθες ερωτήσεις:

  • Ποια είναι η κατάσταση της δημοκρατίας στην Ευρώπη σήμερα; Πού είναι οι πολίτες;
  • Πώς μπορούν οι κρίσεις να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της δημοκρατίας;
  • Ποιες είναι οι καλές πρακτικές στην ΕΕ; Τι μάθαμε από τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και άλλα συμμετοχικά σχήματα;
  • Η υπεράσπιση της δημοκρατίας έναντι της δημοκρατίας σε άμυνα: Υπάρχει διαφορά;

Δείτε ολόκληρη την αναφορά της εκδήλωσης εδώ.