Ο Μπλεντάρ Φετά και η Άνα Κριστινόβσκα, ερευνητές του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, συμμετείχαν ως ομιλητές σε εκδήλωση με θέμα τη διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Πολιτικών (CEPA) στο Βελιγράδι της Σερβίας. Πάνω από 40 ερευνητές και ειδικοί συμμετείχαν στην εκδήλωση προκειμένου να συζητήσουν για την εξωτερική πολιτική της Κίνας σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.

Η Άνα Κριστινόβσκα συντόνισε το πρώτο πάνελ της εκδήλωση με θέμα τις στρατηγικές επιρροής της Κίνας σε διάφορες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με την Κριστινόβσκα, «ενώ η στρατηγική της Κίνας ήταν αρχικά η ίδια προς όλες τις χώρες, τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά λόγω παραγόντων, όπως η εσωτερική πολιτική κατάσταση, και η ένταξη κάποιων χωρών στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ». Ο Μπλεντάρ Φετά, ως ομιλητής του πρώτου πάνελ, μίλησε για τις τακτικές της Κίνας, που αποσκοπούν στην προώθηση και την ενίσχυση της επιρροής της στην Αλβανία βασιζόμενος στα ευρήματα της έρευνας πεδίου που πραγματοποίησε το 2021. Σύμφωνα με το Φετά, «το Πεκίνο εφαρμόζει μια δομημένη στρατηγική στην Αλβανία η οποία  πέρα από διάφορα στάδια τα οποία αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους». Όσον αφορά τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης στρατηγικής, ο Φετά υποστηρίζει ότι «υπάρχουν τόσο επιτυχίες όσο και με αποτυχίες. Από τη μία πλευρά, η Κίνα έχει πετύχει να αυξήσει την παρουσία της στην οικονομία της Αλβανίας και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Όμως δεν έχει κατορθώσει να πετύχει την εξάρτηση των Τιράνων από τον Κινεζικό παράγοντα όπως συμβαίνει με άλλες χώρες της περιοχής, όπως με την Σερβία».

Η δεύτερη μέρα της εκδήλωσης ήταν δομημένη σε ομάδες εργασίας με συγκεκριμένο αντικείμενο συζήτησης. Η Κριστινόβσκα ήταν ομιλήτρια στην ομάδα εργασία που ασχολήθηκε με τις προκλήσεις στη διαφάνεια και τη λογοδοσία των πολιτικών θεσμών και τον τρόπο με τον οποίο οι προκλήσεις αυτές αλληλοεπιδρούν απειλώντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία του εμπορίου, των επενδύσεων και της αναπτυξιακής βοήθειας. Στην παρέμβασή της, η Κριστινόβσκα μίλησε για την αναπτυξιακή βοήθεια ως τον πιο σημαντικό τομέα όπου μπορούν να παρατηρηθούν ελλείψεις και ζητήματα που σχετίζονται με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα, ειδικά στα μεγάλα έργα υποδομής. Ο Φετά ήταν ομιλητής στην ομάδα εργασίας που ασχολήθηκε με την κοινωνία των πολιτών και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν προκειμένου να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τα δικαιώματα των πολιτών. Κατά την παρουσίασή του, ο Φετά έκανε ειδική αναφορά στην οικονομική εξάρτηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από ξένους δωρητές ή και κυβερνητικούς φορείς υποστηρίζοντας ότι «αυτή η εξάρτηση επηρεάζει την ατζέντα των δράσεων και έργων της κοινωνίας των πολιτών σύμφωνα με τις ανάγκες των δωρητών χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες των πολιτών».

Ο Φετά και η Κριστινόβσκα είναι δύο από τους ερευνητές και ειδικούς από την Νοτιοανατολική Ευρώπη που συνεργάστηκαν στενά με το Κέντρο Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Πολιτικών (CEPA) για την παραγωγή μιας σειράς αναλύσεων που μελετούν την επιρροή της Κίνας σε διάφορες χώρες της περιοχής.

Μπορείτε να διαβάσετε την ανάλυση του Μπλεντάρ Φετά για την επιρροή της Κίνας στην Αλβανία εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την ανάλυση της Άνα Κριστινόβσκα για την επιρροή της Κίνας στην Βόρεια Μακεδονία εδώ.