Ο Ιωάννης Αρμακόλας έδωσε διάλεξη με τίτλο ««Διεύρυνση της Ε.Ε και Δυτικά Βαλκάνια: περιφερειακή πολιτική και κρίσιμες προκλήσεις» στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, στο πλαίσιο επίσκεψης εργασίας μαζί με άλλους καθηγητές, σχετικά με τις δραστηριότητες και ιδέες πολιτικής σχετικά με την αναζωογόνηση της ατζέντας της Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα ο Ι. Αρμακόλας μίλησε για τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες σχετικά με τη Διεύρυνση της Ε.Ε για τα Δυτικά Βαλκάνια, στο νέο γεωπολιτικό πλαίσιο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μετά την διάλεξη ακολούθησε συζήτηση με φοιτητές και άλλους καθηγητές, της αναπληρώτριας Πρύτανη επιστημονικής έρευνας, της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, DrNemanja Džuverović και των καθηγητών  Dr. Ivan Radić Milosavljević και Nebojsa Vladisavljević.