Σε σεμινάριο για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, που διοργάνωσε το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής την εναρκτήρια εισήγηση παρέθεσε ο Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Αριάν Κοντέλλη» του ΕΛΙΑΜΕΠ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπύρος Μπλαβούκος.

Οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα της Διάσκεψης, να μάθουν πώς να αναρτούν τις ιδέες και τις δράσεις τους, αλλά και να εκπαιδευτούν στο ρόλο του facilitator για συμμετοχικές συζητήσεις στο πλαίσιο της Διάσκεψης, συζητώντας για την εκπαιδευτική πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο μπορείτε να βρείτε εδώ.