Η Ana Krstinovska, δημοσίευσε άρθρο για την Κίνα στα Δυτικά Βαλκάνια σε ειδικό τεύχος του Politique Etrangère (Εξωτερική Πολιτική), το περιοδικό του Γαλλικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (IFRI). Η ανάλυση επικεντρώνεται στα αποτελέσματα της συνεργασίας των Δυτικών Βαλκανίων με την Κίνα την τελευταία δεκαετία και στους λόγους και τους παράγοντες που οδήγησαν στα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα. Αναπτύσσει επίσης τρία σενάρια για το μέλλον με βάση τις τρέχουσες παγκόσμιες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στην Ουκρανία και των εντάσεων μεταξύ της Κίνας και της “Δύσης”, καθώς και της εσωτερικής πολιτικής της Κίνας. 

Το πλήρες κείμενο μπορείτε να το βρείτε  εδώ (στα γαλλικά).