“Στα ‘Ήρεμα Νερά’ της Βαλκανικής Χερσονήσου: οι σχέσεις της Αθήνας με τη Σόφια και το Βουκουρέστι” είναι ο τίτλος του κεφαλαίου του Γιώργου Χρηστίδη, Ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, στο Πρόγραμμα ΝΑ Ευρώπης, που εξετάζει συνοπτικά την πορεία των σχέσεων Αθήνας-Σόφιας και Αθήνας-Βουκουρεστίου μετά το 1989, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε δύο χρονικά ορόσημα, την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ το 2007 και την έναρξη της λεγόμενης κρίσης χρέους στην Ελλάδα το 2010. Το κεφάλαιο αναδεικνύει εκείνα τα ζητήματα στα οποία υπάρχει σύγκλιση, αλλά και δυνητικά απόκλιση συμφερόντων στις σχέσεις της Ελλάδας με τις δύο αυτές βαλκανικές χώρες και συμπεριλαμβάνεται στον Συλλογικό Τόμο “Εξωτερική Πολιτική της Ελλάδας – Επιλογές και Προσδοκίες στον 21ο αιώνα”, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση.