Η Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου και η Άννα Κανδύλα δημοσίευσαν τα αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου για την Πολυφωνία στα Μέσα Ενημέρωσης για την Ελλάδα (https://cmpf.eui.eu/mpm2020-results/) για τα έτη 2018-2019. Το Παρατηρητήριο αποτελεί ένα ερευνητικό εργαλείο για τον εντοπισμό κινδύνων για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης και υλοποιείται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από το Κέντρο για την Πολυφωνία και την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου. Η πρώτη έκθεση για το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (http://ec.europa.eu/…/rule-law…/2020-rule-law-report_el), βασίσθηκε μεταξύ άλλων στα ευρήματα του Παρατηρητηρίου.