Στις 31 Αυγούστου 2022 το άρθρο του Erdi Öztürk και της Nukhet Ahu Sandal με τίτλο «Κρίσιμες Συγκυρίες  Τιτλοποίησης: η περίπτωση του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στην Τουρκία»  δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Alternatives

Μπορείτε να βρείτε το άρθρο εδώ