Η Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου δημοσίευσε πρόσφατα άρθρο της στο επιστημονικό περιοδικό Maastricht Journal of European and Comparative Law (μαζί με τη F. Casarosa). To άρθρο εξετάζει αποφάσεις ανώτατων και συνταγματικών δικαστηρίων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε κράτη μέλη της ΕΕ. Διερευνά ειδικότερα τη συμβολή του εθνικού δικαστή στην προστασία της ελευθερίας της έκφρασης, εστιάζοντας σε αποφάσεις για τον πολιτικό λόγο, σε αποφάσεις που εξετάζουν τη δυνατότητα εφαρμογής των θεσμικών εγγυήσεων για τον Τύπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε αποφάσεις που αντικατοπτρίζουν τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ερμηνεία των κανόνων για τα «παραδοσιακά» μέσα ενημέρωσης.