Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν Βοηθό Ερευνητή/τρια για να συμμετάσχει σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΛΙΑΜΕΠ που ερευνά τις πολιτικές οικοδόμησης Ευρωπαϊκής και εθνικής ταυτότητας και τη θεωρία της νεωτερικότητας στην Ευρώπη.

Η θέση είναι μερικής απασχόλησης και είναι διαθέσιμη από 1 Μαρτίου 2010, αρχικά για έξη μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Απαιτούμενα προσόντα:
•    Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο (ευρωπαϊκές σπουδές, εθνικισμός και εθνική ταυτότητα, κοινωνιολογία και ιστορία). Η κατοχή διδακτορικού τίτλου θα αποτελέσει πλεονέκτημα. Αιτήσεις από υποψήφιους διδάκτορες στο τελικό στάδιο της έρευνάς τους είναι ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτες.
•    Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση άλλων γλωσσών αποτελεί πλεονέκτημα.
•    Άριστος χειρισμός υπολογιστή και διαδικτύου, συμπεριλαμβανόμενης και της χρήσης λογισμικού Excel
•    Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία
•    Η εμπειρία συμμετοχής σε διεθνείς ομάδες εργασίας ή/και η εμπειρία διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.

Καθήκοντα
•    Διεξαγωγή έρευνας πεδίου (π.χ. συλλογή έντυπου υλικού, βιβλιογραφική έρευνα, διεξαγωγή ερευνητικών συνεντεύξεων, κτλ)
•    Συγγραφή ερευνητικών αναφορών
•    Επιμέλεια κειμένων
•    Γενικότερη συνεργασία και υποστήριξη σε ερευνητικά και οργανωτικά θέματα του ερευνητικού προγράμματος (τήρηση βιβλίων για τα ερευνητικά προγράμματα, οργάνωση συναντήσεων και συνεδρίων, ενημέρωση ιστοσελίδας ερευνητικών προγραμμάτων, κτλ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 12 Φεβρουαρίου 2010

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στην κα Νίνα Παπαϊωάννου (nina@eliamep.gr) το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με μια επιστολή εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη ερευνητική θέση. Επίσης, συνιστάται και η υποβολή μιας επιστημονικής δημοσίευσης του/της ενδιαφερομένου/ης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.