Το ΕΛΙΑΜΕΠ ενδιαφέρεται να φιλοξενήσει ερευνητές που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στην προκήρυξη “Marie Sklodowska Curie Actions- Individual Fellowships”  (MSCA-IF-2017).  Η προκήρυξη χρηματοδοτεί ερευνητές με διδακτορικό ή τουλάχιστον 4 χρόνια ερευνητικής εμπειρίας.

Υπάρχουν 2 κατηγορίες Ατομικών Υποτροφιών:

– Οι Ευρωπαικές Υποτροφίες (European Fellowships) αφορούν μετακίνηση του ερευνητή στο ΕΛΙΑΜΕΠ για 1-2 χρόνια.

– Οι Διεθνείς Υποτροφίες (Global Fellowships) αφορούν μετακίνηση του ερευνητή σε φορέα τρίτης χώρας (όπως Αμερική) για 1-2 χρόνια και επιστροφή του ερευνητή στο ΕΛΙΑΜΕΠ για 1 χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας ο ερευνητής μπορεί να κάνει αποσπάσεις (secondments) σε φορείς άλλων χωρών. O υποψήφιος ερευνητής μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας αλλά δεν πρέπει να έχει διαμείνει στην Ελλάδα για περισσότερο από 1 χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια, και πιο συγκεκριμένα το διάστημα 14/09/2014-14/09/2017 (γενικός κανόνας κινητικότητας/mobility rule). Η πρόταση υποβάλλεται από τον ερευνητή (experienced researcher) σε συνεργασία με τον επιβλέποντα (supervisor) του φορέα υποδοχής. Το ΕΛΙΑΜΕΠ μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας υποδοχής για υποψηφίους που θέλουν να έρθουν να διεξάγουν την έρευνα τους στην Ελλάδα στον τομέα των κοινωνικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει μακροχρόνια εμπειρία συμμετοχής σε προγράμματα υποστήριξης της κινητικότητας ερευνητών σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΛΙΑΜΕΠ ήταν φορέας υποδοχής σε 3 έργα, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Marie Curie, ενώ κατά το τρέχον έτος φιλοξενεί το έργο REPLICIAS project (Architectural replicas in the scramble for the past: Politics of identity in Istanbul, Athens, Skopje), με χρηματοδότηση από την προκήρυξη “Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships” του έτους 2016.

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος συνοδευόμενες από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και μια σύντομη περιγραφή της ερευνητικής πρότασης, μπορούν να σταλούν μέχρι 30 Ιουνίου 2017 στο email development@eliamep.gr.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη “Marie Sklodowska Curie Actions- Individual Fellowships” (MSCA-IF-2017):

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html