Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά εκπαιδευόμενη/ο (μερικής απασχόλησης) για το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΪΟΥ 2019

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής εργασίας, το ΕΛΙΑΜΕΠ θέλει να συμπεριλάβει στο Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης μια/έναν εκπαιδευόμενη/ο μερικής απασχόλησης. Σε συνεργασία με το Συντονιστή του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης Δρα Ιωάννη Αρμακόλα, ο επιτυχών υποψήφιος θα ασχοληθεί με την υποστήριξη της έρευνας για τη συγγραφή μελέτης σχετικά με την διεύρυνση της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και με τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος.

Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και για 2-3 μήνες.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Προπτυχιακοί, τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ
 •  Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).
 •  Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου για έρευνα.
 •  Ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.
 • Καλή επικοινωνία και ανεπτυγμένη ικανότητα ομαδικής εργασίας.
 • Γνώση και χρήση των social media
 • Η γνώση κάποιας Βαλκανικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλεόν προσόν.

Καθήκοντα:

 •  Τεχνική και ερευνητική υποστήριξη ερευνητών.
 • Διεξαγωγή έρευνας.
 • Ταξινόμηση και ανάλυση ερευνητικού υλικού.
 • Μετάφραση σχετικών κειμένων.
 • Επικοινωνία με συνεργάτες εσωτερικού και εξωτερικού.
 • Γραμματειακή υποστήριξη

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης «ΠΝΑΕ-ΙΝ» και μια σύντομη επιστολή που εξηγεί γιατί ενδιαφέρεστε για τη θέση αυτή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση nina@eliamep.gr