Η Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, η Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης και το Τμήμα Δ΄- Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων προκηρύσσουν σαράντα πέντε (45) θέσεις  για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και 14 χωρών της αλλοδαπής για το έτος 2019.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Το μόνιμο Ερευνητικό Προσωπικό της Ακαδημίας Αθηνών
  2. Το μόνιμο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό ( Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.
  3. To μόνιμο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.
  4. Τo μόνιμο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ( Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.
  5. Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.
  6. Υποψήφιοι Διδάκτορες

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019  μέχρι και την Πέμπτη 25 Απριλίου 2019.

Τις λεπτομέρειες για την διαδικασία υποβολής της αίτησης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής καθώς και την ίδια την αίτηση μπορείτε να τα βρείτε διαδικτυακά εδώ.