Με 12.7 % έλλειμα για το 2009, η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη με διψήφιο έλλειμμα. Όμως, τα μεγάλα ελλείμματα και το χρέος, συνδυασμένα με κακοδιαχείριση και έλλειψη αξιοπιστίας έχουν παράγει στην ελληνική περίπτωση ένα εκρηκτικό μείγμα. Στο πλαίσιο ενός ανεξέλεγκτου παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, ο αποσταθεροποιητικός παράγοντας της κερδοσκοπίας της αγοράς των ασφαλιστικών συμβολαίων κρατικών χρεογράφων (CDS) έχει επηρεάσει και άλλα ευάλωτα μέλη της ευρωζώνης, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του ευρώ. Ενώ την πρωταρχική ευθύνη για την αντιμετώπιση του ελληνικού προβλήματος έχει η Ελλάδα και σίγουρα τα μέτρα θα είναι επώδυνα για τα επόμενα τρία χρόνια, μία αξιόπιστη πολιτική ηγεσία θα είναι το κλειδί όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Η απόσειση ευθυνών ή η αναποφασιστικότητα και η έλλειψη αλληλεγγύης μπορεί να είναι επικίνδυνα για την Ελλάδα και προοπτικά για το ευρώ και το ευρωπαϊκό σύστημα εν γένει. Η κρίση του χρέους της Ελλάδας μπορεί να είναι προάγγελος αυτών που πρόκειται να ακολουθήσουν παντού όπως θα μεγαλώνει το δημόσιο χρέος, ένα παράγωγο της  κρίσης και το ίδιο. Τώρα είναι η ώρα να αποκτήσει το ευρώ ισχυρά θεμέλια. Τα χρειαζόμασταν χτες, όχι το 2020. Ενώ πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα και οι πολιτικές πιθανότητες είναι εναντίον του, η ΕΕ και το Ευρώ αποτελούν χειροπιαστές αποδείξεις πως εμείς, οι Ευρωπαίοι, το έχουμε ξανακάνει.

Το πλήρες κείμενο διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά.

Title Έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε: Η κρίση του χρέους της Ελλάδας και το ευρώ
Author Λουκάς Τσούκαλης
Edition PP01, Μάρτιος 2010