Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και η ένταξη χωρών όπως η Τουρκία είναι υπό εξέταση το ερώτημα τι σημαίνει ενωμένη Ευρώπη και πως αυτή η ενοποίηση μπορεί να επιτευχθεί είναι ιδιαιτέρως επίκαιρο. Η Ευρώπη δεν είναι απλώς ένα σύστημα κανόνων και πολιτικών θεσμών οι οποίοι καθορίζουν τα δικαιώματα και καθήκοντα του Ευρωπαίου πολίτη. Είναι επίσης χώρος στον οποίο συνυπάρχουν διαφορετικές πολιτικές παραδόσεις, πολιτικές εμπειρίες και πολιτιστικές μνήμες. Είναι δυνατόν να υπάρξει πολιτική ενοποίηση εάν δεν γίνουν κατανοητές και αποδεκτές οι ιδιαιτερότητες των πολιτικών κουλτούρων οι οποίες συνθέτουν την Ευρώπη; Σε αυτό τον σημαντικό τόμο Ευρωπαίοι μελετητές από διάφορους επιστημονικούς χώρους διερευνούν τα ερωτήματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν για να αντιμετωπιστεί με επιτυχία η πρόκληση μίας ενωμένης Ευρώπης.

Τίτλος United in diversity? European integration and political cultures
Συγγραφέας Εκάβη Αθανασσοπούλου (επιμ.)
Έκδοση I.B. Tauris, 2008