Οι τρεις τόμοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι (τα κείμενα είναι στα αγγλικά) :

Διάσωση του Ευρωπαϊκού σχεδίου: ΕΕ και νομιμότητα, κυβέρνηση και ασφάλεια (επιμέλεια: Olaf Cramme)
Μετά την κρίση: ένας νέος κοινωνικοοικονομικός διακανονισμός για την ΕΕ (επιμέλεια: Roger Liddle)
Η ΕΕ σε ένα μεταβατικό κόσμο: κατάλληλη για ποιο σκοπό; (επιμέλεια: Λουκάς Τσούκαλης)

Οι τρεις τόμοι περιλαμβάνουν πάνω από τριάντα πρωτότυπα δοκίμια που αφορούν την πολιτική και όλο το φάσμα των ευρωπαϊκών προκλήσεων, τα οποία έχουν συνταχθεί από ειδικούς που κατέχουν εξέχουσες θέσεις στον τομέα τους.

H σημαντική έκθεση “An EU ‘fit for purpose’ in the global age – Can we rise to the challenge?” των Λουκά Τσούκαλη, Olaf Cramme και Roger Liddle, συνοψίζει τα σημαντικότερα ευρήματα και προτάσεις που περιλαμβάνουν οι τρεις τόμοι.