Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο νομικό τοπίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ως προς τη διακίνηση κινηματογραφικού και άλλου οπτικοακουστικού περιεχομένου έχει σημειωθεί σημαντική νομοθετική εξέλιξη με την πάροδο των ετών. Καθώς η ψηφιακή εποχή συνεχίζει να αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο παράγεται και καταναλώνεται το οπτικοακουστικό περιεχόμενο, η ΕΕ έχει λάβει μέτρα προσαρμογής του νομοθετικού της πλαισίου ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει o ευρωπαϊκός οπτικοακουστικός τομέας.

Η δημοσίευση του Δρα Απόστολου Σαμαρά στον ιστότοπο thereboot-project.eu, με τίτλο “The flow of audiovisual content in the EU: Unravelling the legislative changes”, εξετάζει ορισμένες από τις κύριες πτυχές της διαμόρφωσης του νομοθετικού καθεστώτος σε ενωσιακό επίπεδο και των επιπτώσεών του στη ροή οπτικοακουστικών έργων εντός της Ένωσης.

Διαβάστε τη δημοσίευση εδώ (στα Αγγλικά) και επισκεφθείτε τον ιστότοπο για περισσότερες πληροφορίες για το έργο REBOOT.