Μέσα στην επόμενη δεκαετία η Ε.Ε πρέπει να είναι έτοιμη να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της: ποιος είναι ο ρόλος της ως πολιτική οντότητα σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο και πώς πρέπει να αναμορφώσει τον εαυτό της, εσωτερικά και εξωτερικά, έτσι ώστε να υπερνικήσει και να ανταποκριθεί στις πολύπλευρες προκλήσεις του παγκοσμιοποιημένου κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε. Εν ολίγοις, η πρόκληση του να γίνει η Ε.Ε « κατάλληλη για ένα σκοπό». Είναι περιττό να αναφερθεί ότι σε αυτό το σημείο ξεκινάει η διαμάχη: ποιος ακριβώς είναι ο «σκοπός» της Ε.Ε στον 21ο αιώνα και τι είδους μεταρρυθμίσεις απαιτούνται που την καθιστούν «κατάλληλη»? Σε αυτό τον τόμο, κορυφαίοι στοχαστές και εμπειρογνώμονες παρέχουν πειστικές απαντήσεις σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης, πολιτικής γειτονίας, εμπορίου, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής.

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο μόνο στην αγγλική.

Τίτλος Η ΕΕ σε ένα μεταβατικό κόσμο: κατάλληλη για ποιο σκοπό;
Συγγραφέας Λουκάς Τσούκαλης (επιμ.)
Έκδοση Policy Netwoρκ – ΕΛΙΑΜΕΠ – LSE, 2009