Κυκλοφορεί το βιβλίο «Socioeconomic Fragmentation and Exclusion in Greece under the Crisis»  σε επιστημονική επιμέλεια των: Δημήτρη Κατσίκα, Λέκτορα ΕΚΠΑ και επικεφαλής του Παρατηρητηρίου για την Κρίση,  Δημήτρη Α. Σωτηρόπουλου,  Αν. Καθηγητή του ΕΚΠΑ,  και της Δρ. Μαρίας Ζαφειροπούλου. Το βιβλίο εντάσσεται στη σειρά μελετών New perspectives on South-East Europe” από τις εκδόσεις Palgrave Macmillan.

Βασισμένο στις ιδέες, τα δεδομένα και τα ευρήματα του ερευνητικού προγράμματος “Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και ξεπερνώντας τις πολλαπλές επιπτώσεις της κρίσης ” (Fragmentation and Exclusion: Understanding and Overcoming the Multiple Impacts of the Crisis) (FRAGMEX) στο οποίο συμμετείχε το Παρατηρητήριο για την Κρίση, το βιβλίο μελετά τα φαινόμενα διάσπασης και αποκλεισμού που απειλούν τη συνοχή και σταθερότητα της ελληνικής κοινωνίας μετά την οικονομική κρίση. Τα φαινόμενα αυτά παρατηρήθηκαν τόσο σε υλικό επίπεδο, με τα αυξανόμενα επίπεδα ανεργίας, φτώχειας και ανισότητας να δημιουργούν νέους «χαμένους», όσο και σε ιδεολογικό, όπου μια ρήξη σε επίπεδο ιδεών και δημόσιου διαλόγου οδηγεί σε μια νέες κατηγοριοποιήσεις αυτών που βρίσκονται «εντός» και «εκτός των τειχών» της αγοράς αλλά και της κοινωνικής προστασίας. Στον τόμο αυτό επίσης καταγράφονται οι προσδοκίες αλλά και τα όρια μιας αυθόρμητης κινητοποίησης της κοινωνίας πολιτών ως απάντηση στην οικονομική κρίση. Τέλος, γίνεται συζήτηση για την πολιτική διαχείριση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα πριν και μετά την κρίση.

Το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο εργαλείο για ακαδημαϊκούς, ερευνητές, διαμορφωτές πολιτικής αλλά και φοιτητές που μελετούν την κοινωνική πολιτική και τα φαινομένων φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και οικονομικής ανισότητας, την κοινωνία πολιτών αλλά και τη συγκριτική πολιτική οικονομία και πολιτική.

Αναλυτικά, στον τόμο γράφουν:

  • Ειρήνη Ανδριοπούλου, Επιστημονική Συνεργάτης-Οικονομολόγος, Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Αλέξανδρος Καρακίτσιος, Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Πάνος Τσακλόγλου, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης, Hellenic Observatory, European Institute, London School of Economics and Political Science και Ερευνητής, Institute for the Study of Labor (IZA)
  • Κυριάκος Φιλίνης, Επιστημονικός Συνεργάτης, ΕΛΙΑΜΕΠ
  • Δημήτρης Κατσίκας, Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επικεφαλής του Παρατηρητηρίου για την Κρίση, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
  • Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης, Hellenic Observatory, European Institute, London School of Economics and Political Science, Ερευνητής, ΕΛΙΑΜΕΠ
  • Αναστασία Παπακωνσταντίνου, Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
  • Μαρία Ζαφειροπούλου, Εμπειρογνώμονας Ευρωπαϊκής Ένωσης για κοινωνικά θέματα και θέματα υγείας, Δικηγόρος ειδικευμένη στο Δίκαιο της Υγείας και Επιστημονικός Συνεργάτης, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
  • Ασπασία Θεοδοσίου, Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου και Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
  • Alejandro Perez, Υποψήφιος Διδάκτορας, Institut RSCS, Catholic University of Louvain