Η Τουρκία, λόγω του γεωγραφικού περιορισμού που συνδέεται με τη Σύμβαση του 1951, είναι μία από τις κυριότερες χώρες από τις οποίες πραγματοποιούνται προγράμματα μετεγκατάστασης. Η infographic δείχνει πως ένας αυξανόμενος αριθμός κρατών μελών της Ε.Ε. γίνονται σημαντικές χώρες προορισμού, μετά από τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Σχεδιασμός του γραφήματος από τον Oriol Farres (CIDOB) και την Αγγελική Δημητριάδη (ELIAMEP).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος FEUTURE εδώ.