Ο Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος συμμετέχει με κεφάλαιο στον Συλλογικό Τόμο «Populism, Party Politics and the Economic Crisis in Greece: A Comparison with the case of Portugal» που επιμελήθηκαν οι K. Featherstone και Γ. Αλογοσκούφης.

Ο συλλογικός τόμος για την Ελληνική οικονομία και πολιτική προέρχεται από μεγάλο συνέδριο το οποίο είχε λάβει χώρα στη Σχολή Fletcher (Πανεπιστήμιο Tufts) τον Απρίλιο του 2019. Μεταξύ των συνεργατών του τόμου περιλαμβάνονται πανεπιστημιακοί, πρώην υπουργοί και διαμορφωτές πολιτικής που επιχειρούν κριτική ανασκόπηση της περιόδου 2010-2018.

Στο κεφάλαιό του ο Δ. Α. Σωτηρόπουλος εξηγεί πως στη δεκαετία του 2010, μεταξύ όλων των νοτιοευρωπαϊκών χωρών, η Ελλάδα υπέστη τη βαρύτερη οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα αυτή να λειτουργήσει ως σπινθήρας για την αναζωπύρωση χρόνιων τάσεων λαϊκισμού στο ελληνικό κομματικό σύστημα και στον πολιτικό λόγο. Οι εξελίξεις αυτές γίνονται καλύτερα κατανοητές όταν αντιδιαστέλλονται με τις αντίστοιχες στη Νότια Ευρώπη και ειδικότερα στην Πορτογαλία κατά την ίδια περίοδο (απουσία λαϊκισμού, ταχύτερη έξοδος από την κρίση, καλύτερα οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα). Στο κεφάλαιο αυτό, η ερμηνεία της επικράτησης του λαϊκισμού, όσον αφορά τη διαχείριση της ελληνικής κρίσης, στηρίζεται στις παραδόσεις κομματικών και κυβερνητικών πρακτικών στο πλαίσιο της Μεταπολιτευτικής δημοκρατίας, στην πολιτική δυσπιστία ως στοιχείου της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας και στον οξύ χαρακτήρα της πόλωσης στο ελληνικό κομματικό σύστημα, σε συνδυασμό με τη βαρύτητα και τη διάρκεια των δυσμενών οικονομικών συνθηκών.

Το πλήρες κείμενο του Τόμου είναι διαθέσιμο με ελεύθερη πρόσβαση εδώ.