Η Παναγιώτα Μανώλη, Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ και Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, συνέβαλε στο κείμενο πολιτικής “NATO looks south: priorities, strategies and instruments” του Eduard Soler i Lecha, CIDOB (συντονιστής και επιμελητής).

Το κείμενο είναι αποτέλεσμα ανταλλαγής απόψεων ερευνητών σε συνάντηση εργασίας όπου συμμετείχε το ΕΛΙΑΜΕΠ με θέμα «Η Στρατηγική Αντίληψη του ΝΑΤΟ και οι προκλήσεις για την ασφάλεια στη Μεσόγειο», που πραγματοποιήθηκε στο CIDOB στις 30.6-1.7.2022. Περιλαμβάνει προτάσεις πολιτικής για έναν εποικοδομητικό ρόλο του ΝΑΤΟ στη νότια πτέρυγά του.