Όλες οι εκθέσεις/παραδοτέα του προγράμματος MIGSYS εκδίδονται και είναι διαθέσιμες μόνο στην Αγγλική γλώσσα. Μπορείτε να τις δείτε στην Αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας μας.