Το συλλογικό αυτό έργο του οποίου την επιμέλεια έχουν οι Άννα Τριανταφυλλίδου και Ρούμπη Γρώπα, δίνει στον αναγνώστη μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη εικόνα για το φαινόμενο της μετανάστευσης στην Ενωμένη Ευρώπη, απαντώντας σε συγκεκριμένα ερωτήματα όπως: α)  Ποιο είναι το μέγεθος της μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα; Ποιες οι χώρες προέλευσης των μεταναστών; β) Ποιες μεταναστευτικές πολιτικές εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ευρώπης των 25;

Πώς οι χώρες αυτές διαχειρίζονται τις μεταναστευτικές ροές; Πώς προσεγγίζουν την κοινωνική και πολιτισμική ενσωμάτωση των μεταναστών; γ) Ποιες δυνατότητες συμμετοχής στα πολιτικοκοινωνικά δρώμενα προσφέρονται στους μετανάστες; Το βιβλίο είναι κατάλληλο για διδασκαλία και μελέτη σε προπτυχιακό επίπεδο. Είναι επίσης πολύ χρήσιμο ως εισαγωγικό κείμενο για την εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών και μελετών. Ο έμπειρος ερευνητής θα βρει εδώ μια σύντομη και ολοκληρωμένη επισκόπηση, απαραίτητη για τη συγκριτική του ανάλυση, καθώς και ενημερωμένες πηγές για ειδικότερα θέματα, όπως είναι οι πολιτικές διαχείρισης της μετανάστευσης ή οι θεσμοί και οι πρακτικές ενσωμάτωσης των μεταναστών.

 

Τίτλος Η μετανάστευση στην Ενωμένη Ευρώπη
Συγγραφείς Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα (επιμ.)
Έκδοση Κριτική, 2009