Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη προκειμένου να ελέγξει την παράτυπη μετανάστευση και να παράσχει προστασία σε όσους την έχουν ανάγκη είναι ποικίλες. Η πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα για τον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης συμπεριλαμβάνει τη σύλληψη και την επιστροφή  των μεταναστών (μέσα από προγράμματα οικειοθελούς, ημι-οικειοθελούς ή αναγκαστικής επιστροφής) σε συνδυασμό με τη συστηματική κράτηση όσων στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων καθώς και των αιτούντων άσυλο ενόσω η αίτησή τους εκκρεμεί. Το παρόν κείμενο πολιτικής μελετάει τη νομιμότητα της κράτησης των μεταναστών, ειδικά ενόψει της πρόσφατης γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που επιτρέπει την παράταση της κράτησης μέχρις ότου οι τελευταίοι συναινέσουν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους.

Συγγραφείς: Άννα Τριανταφυλλίδου, Αγγελική Δημητριάδη, Δανάη Αγγελή

Κείμενο Πολιτικής – MIDASDetention as Punishment: Can indefinite detention be Greece’s main policy tool to manage its irregular migrant population?