Ο πίνακας απεικονίζει το ποσό που εμπορεύεται κάθε μεσογειακή χώρα με τις υποπεριοχές της Μεσογείου, εκφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού εμπορίου κάθε χώρας. Το 2022, οι χώρες της Μεσογείου εμπορεύτηκαν τα περισσότερα προϊόντα με την υποπεριοχή της Μεσογείου της ΕΕ και τα λιγότερα με το Λεβάντε.

Σημείωση: Ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από την Alma Economics με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία των βάσεων δεδομένων UN Comtrade. Λόγω ελλιπών στοιχείων για το 2023, διεξάγουμε την ανάλυσή μας μέχρι το 2022. Οι υποπεριφέρειες της Μεσογείου ορίζονται ως εξής: Λεβάντες (Ισραήλ, Λίβανος, Κράτος της Παλαιστίνης, Συρία), Βόρεια Αφρική (Αλγερία, Αίγυπτος, Λιβύη, Μαρόκο, Τυνησία), Ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Τουρκία) και Μεσογειακή Ένωση (Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία, Ισπανία). Η Αλγερία, η Λιβύη και η Συρία αποκλείονται από την παρούσα ανάλυση λόγω έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να εξερευνήσετε τα δεδομένα που αφορούν τη Μεσόγειο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mgi.online