Αυτή η σειρά δεδομένων επικεντρώνεται στην τοπική δυναμική εντός της περιοχής της Μεσογείου. Ορίζουμε τέσσερις υποπεριοχές: Λεβάντες (συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ, του Λιβάνου, του Κράτους της Παλαιστίνης και της Συρίας), Βόρεια Αφρική (συμπεριλαμβανομένων της Αλγερίας, της Αιγύπτου, της Λιβύης, του Μαρόκου και της Τυνησίας), Ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, του Μαυροβουνίου και της Τουρκίας) και Μεσογειακές χώρες της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων της Κροατίας, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Σλοβενίας και της Ισπανίας).

Δεδομένου του οικονομικού μεγέθους κάθε υποπεριοχής, το εμπόριο αγαθών είναι σημαντικότερο για τις ευρωπαϊκές χώρες στην περιοχή της Μεσογείου (τόσο της ΕΕ όσο και εκτός ΕΕ). Η Βόρεια Αφρική και ο Λεβάντες κατατάσσονται στην τελευταία θέση, υποδεικνύοντας ότι το εμπόριο αγαθών είναι συγκριτικά λιγότερο σημαντικό σε σχέση με το ΑΕΠ τους.

Σημείωση: Ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από την Alma Economics με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία των βάσεων δεδομένων UN Comtrade. Λόγω ελλιπών στοιχείων για το 2023, διεξάγουμε την ανάλυσή μας μέχρι το 2022. Η Αλγερία, η Λιβύη και η Συρία εξαιρούνται από την παρούσα ανάλυση, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να εξερευνήσετε τα δεδομένα που αφορούν τη Μεσόγειο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mgi.online