Οι κρατικές δαπάνες για την εκπαίδευση παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια των ετών στις μεσογειακές χώρες. Η Γαλλία κατέλαβε την 8η θέση μεταξύ των μεσογειακών χωρών το 2020, διαθέτοντας το 5,5% του ΑΕΠ της για την εκπαίδευση. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ και η Αλγερία ήταν οι δύο πρώτες χώρες με τις υψηλότερες κρατικές δαπάνες για την εκπαίδευση (7,1% και 7% αντίστοιχα). Η Αίγυπτος και ο Λίβανος τοποθετήθηκαν στο χαμηλότερο άκρο του φάσματος, με δαπάνες 2,5% και 1,7% αντίστοιχα.

Σημείωση: Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από την Alma Economics με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ορισμένοι δείκτες αντικατοπτρίζουν τις τάσεις πριν από την πανδημία. Τα κενά δεδομένων που εντοπίστηκαν υπογραμμίζουν την ανάγκη συστηματικής συλλογής ποιοτικών δεδομένων για πιο ενημερωμένη λήψη αποφάσεων.

 Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να εξερευνήσετε τα δεδομένα που αφορούν τη Μεσόγειο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mgi.online