Υπό το πρίσμα των παραπάνω διαπιστώσεων, η περίπτωση της Ελλάδας αποκτάει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως καθοριστικό πέρασμα μεταναστευτικών ροών προς χώρες της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Η χώρα μετατράπηκε σε προορισμό για μια μεγάλη ομάδα μεταναστών από το Πακιστάν, οι οποίοι άρχισαν να καταφθάνουν την δεκαετία του 1970 για να εργασθούν στην ελληνική ναυτιλία (Dermentzopoulos et al., 2009, Leghari, 2009), γεγονός που κατά τον Tonchev εξηγείται λόγω ορισμένων διμερών εμπορικών συμφωνιών που αφορούσαν την εποχιακή εργασία αλλοδαπών (2007). Η εισροή μεταναστών στην χώρα αυξήθηκε σταδιακά και σταθερά τα επόμενα χρόνια λαμβάνοντας κυρίως παράτυπες μορφές, είτε σε ό, τι αφορά την διέλευση είτε την παραμονή τους στην χώρα.

Το ερώτημα που προκύπτει σήμερα τόσο σε επίπεδο ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, όσο και δημόσιας ζωής είναι πως και γιατί οι άνθρωποι παίρνουν την απόφαση να μεταναστεύσουν και να ξεκινήσουν μία διαδρομή παράτυπης μετακίνησης. Σε ποιο βαθμό οι πολιτικές ελέγχου της μετανάστευσης επηρεάζουν αυτή τους την απόφαση; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που διατρέχει το ερευνητικό πρόγραμμα ΙΡΜΑ (‘Η Διακυβέρνηση της Μη Νόμιμης Μετανάστευσης: Κράτη, Δρώντες και Μεσάζοντες’), όσο και την παρούσα μελέτη: ποιοι είναι οι παράγοντες, οι πολιτικές και οι δρώντες που επηρεάζουν τα σχέδια, τις δράσεις και τις αποφάσεις των Πακιστανών μεταναστών, πριν αποφασίσουν να φύγουν, ενώ κάνουν το ταξίδι προς την Ελλάδα και αφού εισέρχονται στην χώρα;

Συγγραφέας: Μιχαέλα Μαρούφωφ

ΙΡΜΑ Μελέτη Περίπτωσης«Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Είναι και το πως σκέφτομαι οι άνθρωποι εκεί πέρα» Ακολουθώντας την πορεία των Πακιστανών μεταναστών προς στην Ελλάδα