Τα γραφήματα αποτυπώνουν την εμπορική εξάρτηση της Τουρκίας από τις ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης και ιδιαίτερα την ΕΕ. Η πλειονότητα των τουρκικών εξαγωγών κατευθύνεται σε αυτές τις αγορές (55%) με την ΕΕ να κατέχει τη μερίδα του λέοντος (44%). Ταυτόχρονα, ένα σημαντικό τμήμα των τουρκικών εισαγωγών (41%) προέρχεται από αυτές τις οικονομίες, με την ΕΕ να αναδεικνύεται σε έναν από βασικούς προμηθευτές της χώρας (32% των εισαγωγών).