Η πανδημία του COVID-19 έχει επηρεάσει δραματικά την οικονομική δραστηριότητα από τις αρχές του 2020. Οι αναταράξεις δεν θα μπορούσαν να είχαν αφήσει ανεπηρέαστο το επίπεδο των τιμών στις χώρες του Ευρώ. Όπως φαίνεται από το γράφημα, οι οικονομίες της Ευρωζώνης δεν έχουν καταφέρει να σταθεροποιηθούν στα επίπεδα τιμών που έφτασαν στα μέσα του 2017 και του 2018. Απεναντίας, το τρέχον τρίμηνο, οι οικονομίες της Ευρωζώνης έχουν περιέλθει ξανά σε καθεστώς αποπληθωρισμού για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερα χρόνια. Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο του 2020, ο δείκτης ΗICP για την Ευρωζώνη κυμάνθηκε στο -0,3%, με τη Γερμανία να σημειώνει μείωση της τάξης του 0,4%, και την Ελλάδα στο -2.3%, σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Πέρα από την αποπληθωριστική επίδραση της πτώσης της τιμής του πετρελαίου και της ανόδου του Ευρώ, οι εξελίξεις της πανδημίας είναι πιθανόν να έχουν μειώσει το ρυθμό μεταβολής του γενικού επιπέδου τιμών περαιτέρω, αφού τα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται για υγειονομικούς λόγους, αποτελούν αρνητικά σοκ ζήτησης στην οικονομία. Ωστόσο, οι επιδράσεις του Covid-19 στο επίπεδο τιμών παραμένει υπό συζήτηση στην οικονομική βιβλιογραφία και η EKT είναι καθησυχαστική πως οι αποληθωριστικές τάσεις θα είναι παροδικές. Αξίζει να επισημανθούν τα κυριότερα κόστη που επιφέρει ο αποπληθωρισμός στην οικονομία: Πρώτον, ο αποπληθωρισμός είναι σημάδι αποδυνάμωσης της οικονομίας καθώς οι προσδοκίες για πτώσεις των τιμών μειώνουν την καταναλωτική δαπάνη και συνακόλουθα την παραγωγή και την απασχόληση. Δεύτερον, ο αποπληθωρισμός επιβαρύνει τα χρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς αυξάνει την πραγματική αξία των υποχρεώσεών τους, δημιουργώντας δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση των δανείων τους.