Η πανδημία έχει επηρεάσει αρνητικά τις αγορές εργασίας σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το ποσοστό ανεργίας το 2020 αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στις ανεπτυγμένες οικονομίες σε σχέση με το 2019. Μεγαλύτερη αύξηση αναμένεται στις ΗΠΑ όπου η ανεργία στο ευνοϊκό σενάριο του ενός κύματος θα ξεπεράσει το 11%, μεταβολή που αντιστοιχεί σε αύξηση 7,6 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2019. Αντίθετα, η μικρότερη μεταβολή αναμένεται στη Γερμανία, όπου η ανεργία θα φτάσει το 4,5%, μεταβολή μόλις 1,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2019.

Η μεγάλη αυτή διαφορά στις επιδόσεις οφείλεται στις διαφορετικές πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, και σε κάποιο βαθμό το ΗΒ, η Γερμανία, καθώς και άλλες χώρες της ΕΕ, έχουν υιοθετήσει πολιτικές προστασίας της απασχόλησης. Για αυτό άλλωστε και χώρες όπως η Ισπανία και η Ελλάδα, παρότι έχουν τα υψηλότερα προβλεπόμενα ποσοστά ανεργίας (καθώς μπήκαν στην πανδημία με ήδη υψηλά επίπεδα ανεργίας λόγω της προηγούμενης οικονομικής κρίσης), παρουσιάζουν σχετικά μικρή ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με την προ-πανδημίας περίοδο.